as

as
[æz]
1. adv, conj kimi; as tall as you are sənin kimi ucaboy
2. conj 1) ikən; As a child he lived in Moscov. Uşaq ikən o, Moskvada yaşayırdı; 2) çünki; We went without him as he was not ready. Biz onsuz getdik, çünki o hazır deyildi; as if, as though elə bil ki, guya ki; as for me mənə gəlincə; as soon as elə ki; as soon as he comes elə ki, o gəlir; as well eləcə də

Məktəblilər üçün azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”. . 2006.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”